Beëdigde vertalingen en legalisaties 

Een stand van zaken op 01/01/2021 

 


Daar waar 2020 een antwoord bracht op de vraag wie voortaan de titel van beëdigd vertaler mag voeren, kondigt 2021 zich aan als het jaar van de veranderingen op het vlak van legalisaties van vertalingen.

De eerste grote wijziging is al een feit: sinds 1 januari worden op de rechtbanken geen vertalingen meer gelegaliseerd. De tijdelijke procedure die in de plaats is gekomen, is tijdrovend, maar een nieuwe oplossing is in de maak en geheel in de verte luiden zelfs verlossende digitale legalisatieklokken…  

Voor wie nog niet helemaal mee is, zetten we alles nog eens op een rijtje.


Wat is een beëdigde vertaling volgens de huidige wet- en regelgeving?

Sinds 29/12/2019 is een beëdigde vertaling een vertaling die is uitgevoerd door een beëdigd vertaler die de eed heeft afgelegd voor een Hof van Beroep, ingeschreven is in het Nationaal Register van Beëdigd Vertalers en Tolken en over een geldig identificatienummer (VTI-nr.) beschikt.

Een vertaling zal pas als een beëdigde vertaling worden beschouwd nadat de geijkte formule, het identificatienummer en de handtekening van de vertaler is aangebracht en de handtekening van de vertaler is gelegaliseerd door een daartoe bevoegde dienst van de FOD Justitie.

Het hele proces valt als volgt samen te vatten: een origineel document wordt nauwgezet en integraal vertaald, de vertaler verklaart dat de inhoud van zijn/haar vertaling identiek is aan de inhoud van het originele document en de FOD Justitie levert het bewijs van het feit dat de vertaler in kwestie beëdigd is.


Zijn er bijkomende legalisaties nodig voor vertalingen?

Na deze stappen is de vertaling in principe klaar voor elk rechtsgeldig gebruik bij een Belgische overheid (zoals een gemeente) en voor gebruik bij overheden in een beperkt aantal landen binnen de EU die vrijgesteld zijn van verdere legalisatie. Voor gebruik bij overheden in andere landen zijn er bijkomende legalisaties vereist via achtereenvolgens FOD Buitenlandse Zaken en (als het land van bestemming niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag) de ambassade of het consulaat van het land van bestemming in België.


De rechtbank legaliseert niet meer. Hoe verloopt de nieuwe, tijdelijke legalisatieprocedure?

Sinds 01/01/2021 is het Nationaal Register van Beëdigd Vertalers en Tolken belast met de legalisatie van de handtekening van de vertaler. Tot 31/12/2020 gebeurde dit doorgaans nog op de griffies van de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Doordat de legalisaties nu slechts op één centrale plaats worden aangebracht, dient er tijdelijk rekening gehouden te worden met langere levertermijnen voor beëdigde vertalingen.  We schrijven ‘tijdelijk’, want deze nieuwe situatie is slechts een overgangsfase.


Wat verandert er in de nabije of verre toekomst op het vlak van legalisaties van vertalingen?

Binnen afzienbare tijd zullen beëdigde vertalers beschikken over een door FOD Justitie uit te reiken officiële stempel. Deze stempel zal gelden als legalisatie voor de vertalingen die bestemd zijn voor het binnenland. Voor vertalingen die bestemd zijn voor het buitenland verandert er niets: verdere legalisatie via de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken blijft nodig in die gevallen waarin het vandaag ook nodig is.

Wel wordt er verwacht en vooral gehoopt dat dit proces in de toekomst vereenvoudigd zal worden via het systeem van e-legalisatie. Vandaag kunnen notarissen en gemeenten als geaccrediteerde partners van de FOD Buitenlandse Zaken rechtstreeks de e-Apostille- en/of e-legalisatieaanvraag opstarten voor de documenten die zij afleveren. Wie een legalisatie of Apostille nodig heeft voor een notarieel attest of een akte van de burgerlijke stand hoeft zich daarvoor in de meeste gevallen niet meer fysiek te verplaatsen naar de legalisatiediensten in Brussel. Als zulks mogelijk wordt voor beëdigde vertalingen die bestemd zijn voor het buitenland, betekent dit een duurzame en tijdbesparende vereenvoudiging. Maar zover zijn we dus nog niet.

 

Wenst u meer info over de nieuwe legalisatieprocedure? Heeft u een beëdigde vertaling nodig?

Voor informatie:

Aarzel niet ons te contacteren op 011 201 777. We staan u graag te woord!.

Voor een offerte:

 -          Stuur een mail naar info@brepoels-translation-agency.be en voeg in bijlage de scans toe van uw originele documenten. Vermeld ook uw contactgegevens (naam en telefoonnummer). We bezorgen u vandaag nog de gevraagde offerte!

-          U kunt eventueel ook een afspraak maken om uw dossier te bespreken op kantoor. Dit kan mits volledige inachtneming van alle maatregelen die nodig zijn gedurende de COVID-19-dreiging. Bel ons op 011 201 777 en we leggen meteen een afspraak voor u vast!

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Toegezonden documenten en inhoudelijke of persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.