WELKE DOCUMENTEN?

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

Welke documenten kan ik bij Brepoels Vertaalbureau door een beëdigd vertaler laten vertalen?


Beëdigde vertaling Aanslagbiljet
Beëdigde vertaling Adoptieverslag
Beëdigde vertaling Affidavit
Beëdigde vertaling Akte van erkenning (dokter)
Beëdigde vertaling Apostille
Beëdigde vertaling Attest van erfenisvervalling
Beëdigde vertaling Attest van studie
Beëdigde vertaling Attest van tewerkstelling
Beëdigde vertaling Bekwaamheidsdiploma
Beëdigde vertaling Beschikking
Beëdigde vertaling Bewijs van gezinssamenstelling
Beëdigde vertaling Bewijs van goed gedrag
Beëdigde vertaling Bewijs van herkomst
Beëdigde vertaling Bewijs van huwelijksbevoegdheid
Beëdigde vertaling Bewijs van identificatie en herkomst
Beëdigde vertaling Bewijs van inschrijving
Beëdigde vertaling Bewijs van instemming
Beëdigde vertaling Bewijs van leven
Beëdigde vertaling Bewijs van nationaliteit
Beëdigde vertaling Bewijs van ongehuwde staat
Beëdigde vertaling Bewijs van ware identiteit
Beëdigde vertaling Bewijs van wetgeving
Beëdigde vertaling Bewijs van woonst
Beëdigde vertaling Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken
Beëdigde vertaling Certificat de coutume
Beëdigde vertaling Consulair attest
Beëdigde vertaling Diploma
Beëdigde vertaling Diploma van basisonderwijs
Beëdigde vertaling Diploma van hoger onderwijs
Beëdigde vertaling Diploma van hoger secundair onderwijs
Beëdigde vertaling Diploma van lager secundair onderwijs
Beëdigde vertaling Diplomasupplement
Beëdigde vertaling Document van de burgerlijke stand
Beëdigde vertaling Document van de dienst bevolking
Beëdigde vertaling Doopakte
Beëdigde vertaling Echtscheidingsakte
Beëdigde vertaling Erfrechtverklaring
Beëdigde vertaling Geboorteakte
Beëdigde vertaling Getuigschrift van Inwonerschap
Beëdigde vertaling Getuigschrift van nationaliteit
Beëdigde vertaling Getuigschrift van ongehuwde staat
Beëdigde vertaling Getuigschrift van woonst
Beëdigde vertaling Huwelijksakte
Beëdigde vertaling Huwelijkscontract
Beëdigde vertaling Huwelijksregistratieakte
Beëdigde vertaling Identiteitskaart
Beëdigde vertaling Inschrijvingsattest
Beëdigde vertaling Inschrijvingsbewijs
Beëdigde vertaling Leeftijdsverklaring
Beëdigde vertaling Loonbrief
Beëdigde vertaling Medisch attest
Beëdigde vertaling Medisch rapport
Beëdigde vertaling Medisch registratiebewijs
Beëdigde vertaling Medische verklaring
Beëdigde vertaling Nationaliteitsbewijs
Beëdigde vertaling Notariële akte
Beëdigde vertaling Notariële verklaring
Beëdigde vertaling Overlijdensakte
Beëdigde vertaling Paspoort
Beëdigde vertaling Puntenlijst
Beëdigde vertaling Rijbewijs
Beëdigde vertaling Studiebewijs
Beëdigde vertaling Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het bevolkingsregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het doopregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het geboorteregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het huwelijksregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het overlijdensregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het strafregister
Beëdigde vertaling Universitair diploma
Beëdigde vertaling Verklaring van geboorte
Beëdigde vertaling Volmacht
Beëdigde vertaling Vonnis
Beëdigde vertaling Werkgeversverklaring
Beëdigde vertaling Wetscertificaat - …


Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.