OFFERTE BEËDIGDE VERTALING

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

Waar vind ik een beëdigd vertaler?


Wat moet ik doen om een offerte aan te vragen en een bestelling te plaatsen?

STAP 1: VERZAMEL AL UW BRONDOCUMENTEN


Controleer of u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

Laat u alle documenten in één keer vertalen, beëdigen en legaliseren, dan ligt de kostprijs ongetwijfeld lager dan wanneer u verschillende bestellingen na elkaar plaatst. Bovendien boekt u geen tijdwinst door al documenten te laten vertalen als u toch nog op één of meerdere andere documenten moet wachten.

Controleer of de documenten alle nodige handtekeningen, stempels en legalisaties bevatten.

Twijfelt u, contacteer ons dan of vraag info bij de FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken of de burgerlijke stand van uw gemeente.


STAP 2: BEZORG ONS UW DOCUMENTEN


U kan ons uw documenten op de volgende manier bezorgen:


1. Per post:

U kan uw documenten verzenden naar: Brepoels Vertaalbureau – Pietelbeekstraat 155 – 3500 Hasselt. Wanneer het om originele documenten gaat, verzend deze dan per aangetekend schrijven. Dat kost u enkele euro’s maar u bent wel zeker dat de documenten goed terechtkomen.


2. Per mail:

U kan uw documenten inscannen en mailen naar contact@brepoels-translation-agency.be.


3. Per fax:

U kan uw documenten faxen naar 011/201 778. (Af te raden wegens risico op slechte leesbaarheid)


4. Op kantoor:

U kan een afspraak maken om uw documenten binnen te brengen op ons kantoor in Hasselt. Bel ons op 011/201 777 voor een afspraak. Een afspraak kan eventueel plaatsvinden na de kantooruren of op zaterdag.


STAP 3: ONTVANG EEN OFFERTE-BESTELBON


Vervolgens mailen wij u een offerte die tevens geldt als bestelbon. De offerte is geheel vrijblijvend en vermeldt tarieven, prijs, gegarandeerde leveringstermijn en betalingstermijn.

U bent geenszins verplicht tot bestelling.


STAP 4: TEKEN DE OFFERTE-BESTELBON EN PLAATS DE BESTELLING


Om de bestelling te plaatsen, volstaat het uw gegevens aan te vullen (indien nodig), de gewenste leveringswijze aan te kruisen en te tekenen voor akkoord.

U bezorgt ons de getekende bestelbon per post, fax of mail (ingescand).

Een bestelling is slechts definitief na ontvangst van de getekende bestelbon.


LET OP HET VOLGENDE BIJ HET VRAGEN VAN EEN OFFERTE:


Start tijdig met uw procedure.

Vraag tijdig uw offerte en bestel tijdig uw vertalingen. Wees u ervan bewust dat de vertaling slechts een stap is in het geheel. U moet eerst informatie inwinnen over welke documenten u nodig heeft en u moet de originele brondocumenten ophalen bij de diverse instanties. Wij doen er dan alles aan om u zo snel mogelijk te helpen maar kunnen ook geen wonderen verrichten. Als beëdigd vertalers hebben wij niet de volledige controle over de snelheid van levering aangezien de legalisatie gebeurt op de rechtbank. Afhankelijk van de rechtbank en de periode van het jaar kan dit enkele dagen meer of minder in beslag nemen. Wees u er ook van bewust dat eens u over de vertalingen beschikt, u mogelijk zelf nog een aantal stappen moet ondernemen (legalisatie Justitie, legalisatie Buitenlandse Zaken, apostille Buitenlandse Zaken, ambassade,..). Die stappen kunnen ook enkele werkdagen in beslag nemen.

Zorg ervoor dat u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

Bezorg ons uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Vermeld de talencombinatie.

Zend ons uw documenten. Deze moeten volledig zijn. Wanneer er tekst op de keerzijde staat, dient u ons dus ook die keerzijde te bezorgen. Alle stempels, zegels, handtekeningen, …. moeten even leesbaar zijn als op het origineel. Daarom raden wij af het document te faxen. Op die manier gaan er immers vaak gegevens verloren.
Houd er rekening mee dat de vertaler minstens 1 maal uw origineel document moet gezien hebben. Dit kan zo
- U toont het origineel op ons kantoor in Hasselt wanneer u de bestelling plaatst of de vertaling komt ophalen;
of
- U zendt ons aangetekend het origineel samen met de bestelbon of na het plaatsen van de bestelling. Wij zenden u dan alles (origineel + vertaling) aangetekend terug.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.