DEFINITIE BEËDIGD VERTALER

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg in een (of meerdere) van de gerechtelijke arrondissementen in België. Hij of zij kan gevorderd worden door een rechtbank of politiedienst om vertaalopdrachten uit te voeren. Maar de beëdigd vertaler is er ook voor particulieren en bedrijven. Hij of zij vertaalt uw officiële documenten en voorziet deze van zijn stempel, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid. Op die manier verzekert hij/zij dat het om een waarheidsgetrouwe en volledige vertaling gaat.

Wanneer dit nodig is (en dat is meestal het geval) zorgt de beëdigde vertaler ook voor de legalisatie van zijn handtekening door de voorzitter van de rechtbank waar hij de eed heeft afgelegd, of door diens gemachtigde griffier.

Opgelet: het feit dat een vertaler beëdigd is, betekent niet dat hij/zij een betere vertaler is. Beëdiging is geen kwaliteitslabel. Door de noodzaak van Justitie om een beroep te doen op beschikbare beëdigde vertalers, komt het al eens voor dat er voor de meer exotische en minder gangbare talen de eed wordt afgenomen van mensen die niet beroepsmatig met vertalen bezig zijn, geen vertaalopleiding genoten en/of weinig of geen vertaalervaring hebben.

Alle interne en externe vertalers van Brepoels Vertaalbureau zijn linguïsten en licentiaat/master-vertalers die beëdigd zijn en aan de strengste kwaliteitseisen moeten voldoen bij de uitvoering van hun werk.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.