BEËDIGD VERTALER ZOEKEN

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


Waar vind ik een beëdigd vertaler?

Particulieren die in België een beëdigd vertaler nodig hebben, kunnen een Rechtbank van Eerste Aanleg contacteren. De griffie van de rechtbank beschikt per talencombinatie over een lijst van beëdigde vertalers. Op de dienst beëdigde vertalers van het Justitiepaleis in Brussel ligt er ook een lijst met vertalers die vooral interessant is als u een beëdigd vertaler zoekt voor een minder gangbare talencombinatie.
Maar… vaak moeten de lijsten ter plaatse worden geraadpleegd. Bovendien zijn de beschikbare lijsten met beëdigde vertalers niet altijd even recent en volledig. Vele namen op de lijst oefenen reeds lang het beroep van vertaler niet meer uit of zijn niet meer bereikbaar op de vermelde contactgegevens. Anderen wensen enkel opdrachten uit te voeren voor de rechtbank en stellen zich niet beschikbaar voor particulieren.


Vaak moeten mensen dus lang zoeken naar een beschikbare en bekwame vertaler die bovendien net voor die ene welbepaalde talencombinatie beëdigd is. Het gebeurt dan wel eens dat ze iemand vinden in de marge maar dat ze vervolgens weken vergeefs op de vertaling wachten, dat de vertaling vol fouten staat, dat de vertaler toch niet beëdigd bleek te zijn, dat de vertaling wel heel erg duur bleek te zijn, enz…


Maar het kan eenvoudiger, goedkoper en vooral beter en sneller… via ons collectief van ervaren beëdigde vertalers.
BREPOELS VERTAALBUREAU spitst zich immers al jaren volledig toe op de snelle, kwalitatieve en betaalbare levering van beëdigde en gelegaliseerde vertalingen aan particulieren.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.