BEËDIGD VERTALER VINDEN

Waar vind ik een beëdigd vertaler?

U bent particulier en u wil …


een kind adopteren …
in het buitenland studeren …
stage doen in het buitenland…
een buitenlands diploma laten gelijkstellen in België…
werken in het buitenland …
in het buitenland huwen…
uw buitenlands huwelijk in België registreren …
in België huwen met iemand uit het buitenland …
emigreren naar het buitenland…
uw buitenlands diploma in België gebruiken…
uw buitenlands rijbewijs in België gebruiken…
uw Belgisch rijbewijs gebruiken in het buitenland…
naar België emigreren…
de Belgische nationaliteit aanvragen…


Dan is de kans groot dat u een beroep moet doen op een beëdigd vertaler om een of meerdere van de onderstaande documenten te laten vertalen, beëdigen en legaliseren:


Aanslagbiljet – Adoptieverslag – Affidavit - Akte van erkenning (dokter) – Apostille - Attest van erfenisvervalling - Attest van studie - Attest van tewerkstelling – Bekwaamheidsdiploma – Beschikking - Bewijs van gezinssamenstelling - Bewijs van goed gedrag - Bewijs van herkomst - Bewijs van huwelijksbevoegdheid - Bewijs van identificatie en herkomst - Bewijs van inschrijving - Bewijs van instemming - Bewijs van leven - Bewijs van nationaliteit - Bewijs van ongehuwde staat - Bewijs van ware identiteit - Bewijs van wetgeving - Bewijs van woonst - Consulair attest – Diploma - Diploma van basisonderwijs - Diploma van hoger onderwijs - Diploma van hoger secundair onderwijs - Diploma van lager secundair onderwijs – Diplomasupplement - Document van de burgerlijke stand - Document van de dienst bevolking – Doopakte - Echtscheidingsakte – Erfrechtverklaring – Geboorteakte - Getuigschrift van nationaliteit - Getuigschrift van ongehuwde staat - Getuigschrift van woonst – Huwelijksakte – Huwelijkscontract – Huwelijksregistratieakte – Identiteitskaart – Inschrijvingsattest – Inschrijvingsbewijs – Leeftijdsverklaring – Loonbrief - Medisch attest - Medisch rapport - Medisch registratiebewijs - Medische verklaring – Nationaliteitsbewijs - Notariële akte - Notariële verklaring – Overlijdensakte – Paspoort – Puntenlijst – Rijbewijs – Studiebewijs - Uittreksel uit het bevolkingsregister - Uittreksel uit het doopregister - Uittreksel uit het geboorteregister - Uittreksel uit het huwelijksregister - Uittreksel uit het overlijdensregister - Uittreksel uit het strafregister - Universitair diploma - Verklaring van geboorte – Volmacht – Vonnis – Werkgeversverklaring – Wetscertificaat - …


Brepoels Vertaalbureau is de absolute referentie voor beëdigde vertalingen, afgestempeld door de griffie van een Rechtbank van Eerste Aanleg (gelegaliseerde beëdigde vertalingen)
Documenten: o.a. aktes van de burgerlijke stand, diploma’s, affidavits, apostilles,…
Talen: van en naar alle gangbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch,,…

Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.