BREPOELS VERTAALBUREAU CONTACTEREN
Wenst u meer informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

I/ www.beedigdvertaler.be
I/ www.brepoels-translation-agency.be

T/ 0032 11 201 777

F/ 0032 11 201 778

M/ 0032 486 698 734

E/ info@brepoels-translation-agency.be

A/ B-T-A, Pietelbeekstraat 155, 3500 Hasselt, Limburg, Vlaanderen, België.

WAAROM KIEZEN VOOR BREPOELS VERTAALBUREAU?

5 goede redenen om uw beëdigde vertaling te laten uitvoeren door Brepoels Vertaalbureau:

1. Gratis prijsofferte en gratis advies en begeleiding bij uw procedure, zowel voor, tijdens als na vertaling

2. Actief in heel België met een ruim talenaanbod

2. Snelst mogelijke levering

3. Correcte tarieven, betaalbare diensten

4. Alle nodige knowhow door onze jarenlange ervaring

WELKE DOCUMENTEN?

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

Welke documenten kan ik bij Brepoels Vertaalbureau door een beëdigd vertaler laten vertalen?


Beëdigde vertaling Aanslagbiljet
Beëdigde vertaling Adoptieverslag
Beëdigde vertaling Affidavit
Beëdigde vertaling Akte van erkenning (dokter)
Beëdigde vertaling Apostille
Beëdigde vertaling Attest van erfenisvervalling
Beëdigde vertaling Attest van studie
Beëdigde vertaling Attest van tewerkstelling
Beëdigde vertaling Bekwaamheidsdiploma
Beëdigde vertaling Beschikking
Beëdigde vertaling Bewijs van gezinssamenstelling
Beëdigde vertaling Bewijs van goed gedrag
Beëdigde vertaling Bewijs van herkomst
Beëdigde vertaling Bewijs van huwelijksbevoegdheid
Beëdigde vertaling Bewijs van identificatie en herkomst
Beëdigde vertaling Bewijs van inschrijving
Beëdigde vertaling Bewijs van instemming
Beëdigde vertaling Bewijs van leven
Beëdigde vertaling Bewijs van nationaliteit
Beëdigde vertaling Bewijs van ongehuwde staat
Beëdigde vertaling Bewijs van ware identiteit
Beëdigde vertaling Bewijs van wetgeving
Beëdigde vertaling Bewijs van woonst
Beëdigde vertaling Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken
Beëdigde vertaling Certificat de coutume
Beëdigde vertaling Consulair attest
Beëdigde vertaling Diploma
Beëdigde vertaling Diploma van basisonderwijs
Beëdigde vertaling Diploma van hoger onderwijs
Beëdigde vertaling Diploma van hoger secundair onderwijs
Beëdigde vertaling Diploma van lager secundair onderwijs
Beëdigde vertaling Diplomasupplement
Beëdigde vertaling Document van de burgerlijke stand
Beëdigde vertaling Document van de dienst bevolking
Beëdigde vertaling Doopakte
Beëdigde vertaling Echtscheidingsakte
Beëdigde vertaling Erfrechtverklaring
Beëdigde vertaling Geboorteakte
Beëdigde vertaling Getuigschrift van Inwonerschap
Beëdigde vertaling Getuigschrift van nationaliteit
Beëdigde vertaling Getuigschrift van ongehuwde staat
Beëdigde vertaling Getuigschrift van woonst
Beëdigde vertaling Huwelijksakte
Beëdigde vertaling Huwelijkscontract
Beëdigde vertaling Huwelijksregistratieakte
Beëdigde vertaling Identiteitskaart
Beëdigde vertaling Inschrijvingsattest
Beëdigde vertaling Inschrijvingsbewijs
Beëdigde vertaling Leeftijdsverklaring
Beëdigde vertaling Loonbrief
Beëdigde vertaling Medisch attest
Beëdigde vertaling Medisch rapport
Beëdigde vertaling Medisch registratiebewijs
Beëdigde vertaling Medische verklaring
Beëdigde vertaling Nationaliteitsbewijs
Beëdigde vertaling Notariële akte
Beëdigde vertaling Notariële verklaring
Beëdigde vertaling Overlijdensakte
Beëdigde vertaling Paspoort
Beëdigde vertaling Puntenlijst
Beëdigde vertaling Rijbewijs
Beëdigde vertaling Studiebewijs
Beëdigde vertaling Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het bevolkingsregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het doopregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het geboorteregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het huwelijksregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het overlijdensregister
Beëdigde vertaling Uittreksel uit het strafregister
Beëdigde vertaling Universitair diploma
Beëdigde vertaling Verklaring van geboorte
Beëdigde vertaling Volmacht
Beëdigde vertaling Vonnis
Beëdigde vertaling Werkgeversverklaring
Beëdigde vertaling Wetscertificaat - …


Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

WELKE TALEN?


Voor welke talen kan ik bij Brepoels Vertaalbureau terecht?

Als u op zoek bent naar een van de volgende vertalers:


Beëdigd vertaler Nederlands
Beëdigd vertaler Frans
Beëdigd vertaler Engels
Beëdigd vertaler Duits
Beëdigd vertaler Italiaans
Beëdigd vertaler Spaans
Beëdigd vertaler Portugees
Beëdigd vertaler Pools
Beëdigd vertaler Oekraïens
Beëdigd vertaler Russisch
Beëdigd vertaler Deens
Beëdigd vertaler Noors
Beëdigd vertaler Zweeds
Beëdigd vertaler Hongaars
Beëdigd vertaler Kroatisch
Beëdigd vertaler Italiaans
Beëdigd vertaler Slovaaks
Beëdigd vertaler Oekraïens
Beëdigd vertaler Servisch
Beëdigd vertaler Bosnisch
Beëdigd vertaler Thai
Beëdigd vertaler Bulgaars
Beëdigd vertaler Macedonisch
Beëdigd vertaler Roemeens
Beëdigd vertaler Azeri
Beëdigd vertaler Farsi
Beëdigd vertaler Indonesisch
Beëdigd vertaler Lets
Beëdigd vertaler Chinees
Beëdigd vertaler Mandarijn
Overige talen…


--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

KOSTPRIJS EN DUUR VAN VERTALINGEN

© Brepoels Vertaalbureau.


Hoeveel kost het en hoelang duurt het voor mijn vertaling klaar is?

Wanneer u ons uw documenten bezorgt, zenden wij u onmiddellijk een offerte met daarop de kostprijs en gegarandeerde levertermijn.


Zijn we het goedkoopst? Waarschijnlijk niet, want elke vertaling wordt letterlijk driedubbel gecontroleerd om elke mogelijke fout uit te sluiten, geen moeite wordt gespaard om snel en correct te leveren en al onze interne en externe vertalers moeten aan de strengste eisen voldoen.

Zijn we de beste koop? Waarschijnlijk wel, want weinigen zullen ons kloppen in kwaliteit, snelheid, ervaring en knowhow als het op beëdigde vertalingen aankomt. Toch zullen velen een duurdere prijs hanteren.


Bij Brepoels Vertaalbureau is de kostprijs afhankelijk van het aantal documenten en de talencombinatie, maar ook van de hoeveelheid tekst op uw brondocument. Wat de vertaling betreft, betaalt u enkel voor het aantal lijnen dat werkelijk vertaald is. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bepaalde Belgische standaarddocumenten), hanteren wij een prijs per document waardoor de kosten sowieso nog lager komen te liggen dan de prijs per lijn.

Zijn we het snelst? Wat de vertaling en beëdiging betreft waarschijnlijk wel. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Voor de legalisatie zijn we afhankelijk van de snelheid van handelen van de rechtbank in kwestie. Uiteraard stellen we alles in het werk om uw order zo snel mogelijk rond te krijgen, steevast binnen de door ons gegarandeerde levertermijn.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


© Brepoels Vertaalbureau.

OFFERTE BEËDIGDE VERTALING

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

Waar vind ik een beëdigd vertaler?


Wat moet ik doen om een offerte aan te vragen en een bestelling te plaatsen?

STAP 1: VERZAMEL AL UW BRONDOCUMENTEN


Controleer of u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

Laat u alle documenten in één keer vertalen, beëdigen en legaliseren, dan ligt de kostprijs ongetwijfeld lager dan wanneer u verschillende bestellingen na elkaar plaatst. Bovendien boekt u geen tijdwinst door al documenten te laten vertalen als u toch nog op één of meerdere andere documenten moet wachten.

Controleer of de documenten alle nodige handtekeningen, stempels en legalisaties bevatten.

Twijfelt u, contacteer ons dan of vraag info bij de FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken of de burgerlijke stand van uw gemeente.


STAP 2: BEZORG ONS UW DOCUMENTEN


U kan ons uw documenten op de volgende manier bezorgen:


1. Per post:

U kan uw documenten verzenden naar: Brepoels Vertaalbureau – Pietelbeekstraat 155 – 3500 Hasselt. Wanneer het om originele documenten gaat, verzend deze dan per aangetekend schrijven. Dat kost u enkele euro’s maar u bent wel zeker dat de documenten goed terechtkomen.


2. Per mail:

U kan uw documenten inscannen en mailen naar contact@brepoels-translation-agency.be.


3. Per fax:

U kan uw documenten faxen naar 011/201 778. (Af te raden wegens risico op slechte leesbaarheid)


4. Op kantoor:

U kan een afspraak maken om uw documenten binnen te brengen op ons kantoor in Hasselt. Bel ons op 011/201 777 voor een afspraak. Een afspraak kan eventueel plaatsvinden na de kantooruren of op zaterdag.


STAP 3: ONTVANG EEN OFFERTE-BESTELBON


Vervolgens mailen wij u een offerte die tevens geldt als bestelbon. De offerte is geheel vrijblijvend en vermeldt tarieven, prijs, gegarandeerde leveringstermijn en betalingstermijn.

U bent geenszins verplicht tot bestelling.


STAP 4: TEKEN DE OFFERTE-BESTELBON EN PLAATS DE BESTELLING


Om de bestelling te plaatsen, volstaat het uw gegevens aan te vullen (indien nodig), de gewenste leveringswijze aan te kruisen en te tekenen voor akkoord.

U bezorgt ons de getekende bestelbon per post, fax of mail (ingescand).

Een bestelling is slechts definitief na ontvangst van de getekende bestelbon.


LET OP HET VOLGENDE BIJ HET VRAGEN VAN EEN OFFERTE:


Start tijdig met uw procedure.

Vraag tijdig uw offerte en bestel tijdig uw vertalingen. Wees u ervan bewust dat de vertaling slechts een stap is in het geheel. U moet eerst informatie inwinnen over welke documenten u nodig heeft en u moet de originele brondocumenten ophalen bij de diverse instanties. Wij doen er dan alles aan om u zo snel mogelijk te helpen maar kunnen ook geen wonderen verrichten. Als beëdigd vertalers hebben wij niet de volledige controle over de snelheid van levering aangezien de legalisatie gebeurt op de rechtbank. Afhankelijk van de rechtbank en de periode van het jaar kan dit enkele dagen meer of minder in beslag nemen. Wees u er ook van bewust dat eens u over de vertalingen beschikt, u mogelijk zelf nog een aantal stappen moet ondernemen (legalisatie Justitie, legalisatie Buitenlandse Zaken, apostille Buitenlandse Zaken, ambassade,..). Die stappen kunnen ook enkele werkdagen in beslag nemen.

Zorg ervoor dat u over alle documenten beschikt die vertaald moeten worden.

Bezorg ons uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Vermeld de talencombinatie.

Zend ons uw documenten. Deze moeten volledig zijn. Wanneer er tekst op de keerzijde staat, dient u ons dus ook die keerzijde te bezorgen. Alle stempels, zegels, handtekeningen, …. moeten even leesbaar zijn als op het origineel. Daarom raden wij af het document te faxen. Op die manier gaan er immers vaak gegevens verloren.
Houd er rekening mee dat de vertaler minstens 1 maal uw origineel document moet gezien hebben. Dit kan zo
- U toont het origineel op ons kantoor in Hasselt wanneer u de bestelling plaatst of de vertaling komt ophalen;
of
- U zendt ons aangetekend het origineel samen met de bestelbon of na het plaatsen van de bestelling. Wij zenden u dan alles (origineel + vertaling) aangetekend terug.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

BEËDIGD VERTALER ZOEKEN

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


Waar vind ik een beëdigd vertaler?

Particulieren die in België een beëdigd vertaler nodig hebben, kunnen een Rechtbank van Eerste Aanleg contacteren. De griffie van de rechtbank beschikt per talencombinatie over een lijst van beëdigde vertalers. Op de dienst beëdigde vertalers van het Justitiepaleis in Brussel ligt er ook een lijst met vertalers die vooral interessant is als u een beëdigd vertaler zoekt voor een minder gangbare talencombinatie.
Maar… vaak moeten de lijsten ter plaatse worden geraadpleegd. Bovendien zijn de beschikbare lijsten met beëdigde vertalers niet altijd even recent en volledig. Vele namen op de lijst oefenen reeds lang het beroep van vertaler niet meer uit of zijn niet meer bereikbaar op de vermelde contactgegevens. Anderen wensen enkel opdrachten uit te voeren voor de rechtbank en stellen zich niet beschikbaar voor particulieren.


Vaak moeten mensen dus lang zoeken naar een beschikbare en bekwame vertaler die bovendien net voor die ene welbepaalde talencombinatie beëdigd is. Het gebeurt dan wel eens dat ze iemand vinden in de marge maar dat ze vervolgens weken vergeefs op de vertaling wachten, dat de vertaling vol fouten staat, dat de vertaler toch niet beëdigd bleek te zijn, dat de vertaling wel heel erg duur bleek te zijn, enz…


Maar het kan eenvoudiger, goedkoper en vooral beter en sneller… via ons collectief van ervaren beëdigde vertalers.
BREPOELS VERTAALBUREAU spitst zich immers al jaren volledig toe op de snelle, kwalitatieve en betaalbare levering van beëdigde en gelegaliseerde vertalingen aan particulieren.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

BEËDIGDE VERTALERS IN BELGIË

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

Moet ik een beëdigd vertaler zoeken binnen mijn eigen arrondissement?

Beëdigd vertaler Antwerpen - Beëdigd vertaler Brugge - Beëdigd vertaler Doornik - Beëdigd vertaler Gent - Beëdigd vertaler Hasselt - Beëdigd vertaler Leuven - Beëdigd vertaler Luik - Beëdigd vertaler Mechelen - Beëdigd vertaler Namen - Beëdigd vertaler Tongeren - Beëdigd vertaler Turnhout - ...

Neen. Het is natuurlijk logisch dat u een vertaler zoekt die dicht bij u woont en bij de rechtbank in uw arrondissement is ingeschreven, maar er is hoegenaamd geen verplichting om een vertaler te kiezen die daar is ingeschreven. Voor minder gangbare talencombinaties is het soms al een hele klus een vertaler te vinden die beëdigd is binnen België. Als burgers of bedrijven zich dan ook nog eens zouden moeten beperken tot een vertaler binnen hun eigen arrondissement wordt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, want sommige arrondissementen hebben gewoon geen vertalers voor bepaalde minder gangbare talen. U bent dus volledig vrij om te kiezen. Het maakt niet uit bij welke rechtbank(en) de vertaler de eed heeft afgelegd.

Al onze beëdigde vertalers zijn aangesloten bij een of meerdere Belgische Rechtbanken van Eerste Aanleg (Brussel, Antwerpen, Leuven, Tongeren, Hasselt, Luik,…). Waar u ook woont, in België of in het buitenland en voor welk land of arrondissement uw vertaling ook bestemd is, u kan altijd een beroep doen op ons.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

BEËDIGDE VERTALING LATEN LEGALISEREN

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


Wanneer moet een beëdigde vertaling gelegaliseerd worden?

De legalisatie van de handtekening van de vertaler is nagenoeg altijd nodig wanneer u het document in het buitenland gebruikt, maar ook in vele andere gevallen. Deze vraag is dus niet eenduidig te beantwoorden. Het gaat hier om een complexe wetgeving die bovendien regelmatig verandert. Bent u niet zeker, dan kunt u ons altijd om advies vragen. Wij kunnen u desgewenst doorverwijzen. U kunt ook het stappenplan raadplegen op de website van Buitenlandse Zaken. Hun stappenplan loodst u naar het juiste antwoord.

Opgelet: de legalisatie waar onze vertaler voor zorgt en waarvoor hij of zij bevoegd is, is enkel een legalisatie door de rechtbank van zijn/haar eigen handtekening. In vele gevallen (zeker voor gebruik in het buitenland), volgen er nog legalisaties. U moet dan de handtekening van de voorzitter of griffier van de rechtbank op haar beurt nog laten legaliseren door de Federale Overheidsdienst
Justitie [Waterloolaan 115, 1000 Brussel- metro Hallepoort- tel. 02/542.65.32]. Daarna moet u de vertaling en het origineel document doorgaans nog aanbieden op de Dienst Legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
[tel. 02/501 32 00 - mail: legalisatie.bz@diplobel.fed.be] om er ofwel de apostille (zie Verdrag van Den Haag) of een legalisatie te bekomen.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

DEFINITIE GELEGALISEERDE BEËDIGDE VERTALING

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.Wat is een gelegaliseerde beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg waaraan de beëdigde vertaler verbonden is. De voorzitter of gemachtigd griffier verklaart dat de handtekening toebehoort aan de vertaler en dat deze de eed heeft afgelegd in zijn rechtbank.

De vertalers bij Brepoels Vertaalbureau zorgen altijd zelf voor deze legalisatie. U hoeft dus niet zelf naar de rechtbank te gaan wanneer de beëdigde vertaling gelegaliseerd moet worden.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

DEFINITIE LEGALISATIE

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


Wat is een legalisatie?

Een legalisatie (ook: legalisering) is een echtverklaring. Het is meer bepaald een bevestiging door een officiële autoriteit van de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid van de ondertekenaar en/of de identiteit van de stempel/zegel op een document.

Wanneer documenten gelegaliseerd moeten worden, is dat om erkend te worden in een ander land of door een andere overheid dan deze die het document afleverde.

De legalisatie, niet te verwarren met de eensluidendverklaring van afschriften, is een eenvoudige administratieve formaliteit die geen authenticiteit verleent aan de inhoud van een akte.

Wat moet er gebeuren met uw originele document?

Naargelang het land van herkomst of bestemming moeten documenten al dan niet worden gelegaliseerd. Voor sommige landen volstaat het dat een apostille (vereenvoudigde legalisatie) wordt aangehecht aan het document. U kunt nagaan welke regeling in uw geval van toepassing is op de websites www.diplomatie.be (klik op “Legalisatie” in de rubriek “Diensten”), www.hcch.net (“Apostille section”) of bij de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Om te weten of uw brondocumenten gelegaliseerd moeten worden voor u de vertaling laat uitvoeren, kan u ook de volgende brochure raadplegen: http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/26.pdf

De hele legalisatieprocedure is echter een complexe materie. Het is mogelijk dat u verschillende stappen moet combineren. Zo moeten documenten met daarop de handtekening van een Belgische magistraat, maar die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, worden gelegaliseerd door achtereenvolgens de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. In sommige gevallen moet het voor het buitenland bestemde document tevens worden voorgelegd aan de diplomatieke vertegenwoordiging van het betrokken land in België. De wijze van legalisatie van in het buitenland opgestelde documenten is afhankelijk van het land van herkomst van het document. Het is raadzaam contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor bepaalde landen geldt, in plaats van de "gewone" legalisatieprocedure, de (vereenvoudigde) mogelijkheid van de apostille. Dit werd ingevoerd door het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961.

Documenten afkomstig uit een aantal landen moeten in het land van herkomst door de bevoegde autoriteiten voorzien worden van een apostille. Dit is een officieel formulier dat aan het documentwordt vastgemaakt. Indien aan de formaliteit van apostille is voldaan, is verdere legalisatie niet meer nodig, noch door de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het buitenland, noch door de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel.

Voor een apostille op Belgische documenten bestemd voor het buitenland moet men zich wenden tot de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel. Dit is slechts mogelijk voor bepaalde landen die aangesloten zijn bij het verdrag. Voor nog andere landen geldt op basis van internationale en Europese regels een vrijstelling van legalisatie.

Voor welke landen de legalisatie, de apostille of de vrijstelling geldt, kan worden nagegaan op www.diplomatie.be (per categorie van document en per land). Indien de legalisatie vereist is, wordt verder doorverwezen naar de bevoegde ambassade of het bevoegd consulaat van België in het desbetreffende land. In geval van apostille wordt doorverwezen naar de bevoegde lokale overheid (via de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, Verdrag van Den Haag)

Wat moet er gebeuren met de vertaling?

Ook de beëdigde vertaling van uw brondocument moet doorgaans nog gelegaliseerd worden. Hieronder leest u meer hierover.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

DEFINITIE BEËDIGDE VERTALING

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die uitgevoerd is door een beëdigd vertaler. De beëdigde vertaler plaatst een tekst op het vertaalde document waarmee hij verklaart dat de tekst in de doeltaal volledig overeenstemt met het originele document. De vertaler plaatst ook zijn handtekening en stempel. Wanneer een vertaling beëdigd is, heeft u de garantie dat het om een waarheidsgetrouwe vertaling gaat.

Opgelet: in de meeste gevallen moet de beëdigde vertaling ook nog gelegaliseerd worden om als wettig aanvaard te worden (zeker voor gebruik in het buitenland).

Brepoels Vertaalbureau zorgt ook voor de legalisatie van de handtekening van de vertaler als dat nodig is (meestal) en kan u adviseren over alle mogelijke verdere legalisatieprocedures.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

DEFINITIE BEËDIGD VERTALER

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg in een (of meerdere) van de gerechtelijke arrondissementen in België. Hij of zij kan gevorderd worden door een rechtbank of politiedienst om vertaalopdrachten uit te voeren. Maar de beëdigd vertaler is er ook voor particulieren en bedrijven. Hij of zij vertaalt uw officiële documenten en voorziet deze van zijn stempel, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid. Op die manier verzekert hij/zij dat het om een waarheidsgetrouwe en volledige vertaling gaat.

Wanneer dit nodig is (en dat is meestal het geval) zorgt de beëdigde vertaler ook voor de legalisatie van zijn handtekening door de voorzitter van de rechtbank waar hij de eed heeft afgelegd, of door diens gemachtigde griffier.

Opgelet: het feit dat een vertaler beëdigd is, betekent niet dat hij/zij een betere vertaler is. Beëdiging is geen kwaliteitslabel. Door de noodzaak van Justitie om een beroep te doen op beschikbare beëdigde vertalers, komt het al eens voor dat er voor de meer exotische en minder gangbare talen de eed wordt afgenomen van mensen die niet beroepsmatig met vertalen bezig zijn, geen vertaalopleiding genoten en/of weinig of geen vertaalervaring hebben.

Alle interne en externe vertalers van Brepoels Vertaalbureau zijn linguïsten en licentiaat/master-vertalers die beëdigd zijn en aan de strengste kwaliteitseisen moeten voldoen bij de uitvoering van hun werk.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

PROCEDURES BEËDIGDE VERTALINGEN

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

Documenten opvragen, laten vertalen, beëdigen, legaliseren, …
Hoe begin ik eraan?


Het doen gelden van officiële Belgische documenten in een ander land of van buitenlandse documenten in België is geen eenvoudige procedure voor iemand die er voor het eerst mee geconfronteerd wordt. Eerst moet u te weten komen welke documenten u nodig heeft en moet u ze verzamelen bij diverse instanties. Die brondocumenten moeten ook nog de juiste handtekeningen, stempels, apostilles of legalisaties van burgerlijke standen, notarissen, rechtbanken, ambassades of ministeries bevatten. De documenten hebben vaak maar een beperkte geldigheidsduur waardoor u moet opschieten met uw procedure.
U moet dus snel de documenten laten vertalen, beëdigen en legaliseren. En vaak dient u zich dan nog naar een ministerie of ambassade te begeven voor verdere legalisatie. Een hele klus, zeker wanneer u weet dat de procedure ook sterk verschilt van land tot land en deze afhankelijk is van al dan niet bestaande verdragen tussen de verschillende landen.


Weet u niet precies welke documenten u moet laten vertalen, wat u precies nodig heeft of welke procedure u moet volgen? Vindt u de informatie waarover u beschikt tegenstrijdig of complex? Misschien vindt u hieronder wél de uitleg die u zoekt. Is dat niet zo, contacteer ons gerust. Wij bij Brepoels Vertaalbureau adviseren u graag gratis over uw procedure en kunnen u de nodige contactgegevens bezorgen. Wanneer alles dan duidelijk is en uw brondocumenten in orde zijn, kunt u, als u dat wenst, een beroep doen op onze ervaren beëdigde vertalers.


Dit is alvast een goede start om informatie in te winnen:


De dienst burgerlijke stand of bevolking van uw gemeente.
De dienst legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (= de FOD Buitenlandse Zaken), Karmelietenstraat 27
– 1000 Brussel – Tel.: 02/501 32 00) - legalisatie.bz@diplobel.fed.be - www.diplomatie.be
(Klik op “legalisaties” en volg het stappenplan)
De cel legalisaties van het Ministerie van Justitie (= de FOD Justitie), Waterloolaan 115
– 1000 Brussel – Tel.: 02/542 65 32) http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
(Klik op “Justitie van A tot Z” onder “Informatie” en vervolgens op “Legalisatie van documenten”)
De Haagse Conventie voor Internationaal Privaatrecht – www.hcch.net (klik op “Specialised Sections” en vervolgens
op “Apostille Section” > “Contracting States” > “Status Table” om de landen te kennen die aangesloten zijn bij het
Apostille-verdrag)
Brepoels Vertaalbureau, Pietelbeekstraat 155 – 3500 Hasselt – Tel.: 011/201 777
– www.beedigdvertaler.be – info@brepoels-translation-agency.be

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.

BEËDIGD VERTALER VINDEN

Waar vind ik een beëdigd vertaler?

U bent particulier en u wil …


een kind adopteren …
in het buitenland studeren …
stage doen in het buitenland…
een buitenlands diploma laten gelijkstellen in België…
werken in het buitenland …
in het buitenland huwen…
uw buitenlands huwelijk in België registreren …
in België huwen met iemand uit het buitenland …
emigreren naar het buitenland…
uw buitenlands diploma in België gebruiken…
uw buitenlands rijbewijs in België gebruiken…
uw Belgisch rijbewijs gebruiken in het buitenland…
naar België emigreren…
de Belgische nationaliteit aanvragen…


Dan is de kans groot dat u een beroep moet doen op een beëdigd vertaler om een of meerdere van de onderstaande documenten te laten vertalen, beëdigen en legaliseren:


Aanslagbiljet – Adoptieverslag – Affidavit - Akte van erkenning (dokter) – Apostille - Attest van erfenisvervalling - Attest van studie - Attest van tewerkstelling – Bekwaamheidsdiploma – Beschikking - Bewijs van gezinssamenstelling - Bewijs van goed gedrag - Bewijs van herkomst - Bewijs van huwelijksbevoegdheid - Bewijs van identificatie en herkomst - Bewijs van inschrijving - Bewijs van instemming - Bewijs van leven - Bewijs van nationaliteit - Bewijs van ongehuwde staat - Bewijs van ware identiteit - Bewijs van wetgeving - Bewijs van woonst - Consulair attest – Diploma - Diploma van basisonderwijs - Diploma van hoger onderwijs - Diploma van hoger secundair onderwijs - Diploma van lager secundair onderwijs – Diplomasupplement - Document van de burgerlijke stand - Document van de dienst bevolking – Doopakte - Echtscheidingsakte – Erfrechtverklaring – Geboorteakte - Getuigschrift van nationaliteit - Getuigschrift van ongehuwde staat - Getuigschrift van woonst – Huwelijksakte – Huwelijkscontract – Huwelijksregistratieakte – Identiteitskaart – Inschrijvingsattest – Inschrijvingsbewijs – Leeftijdsverklaring – Loonbrief - Medisch attest - Medisch rapport - Medisch registratiebewijs - Medische verklaring – Nationaliteitsbewijs - Notariële akte - Notariële verklaring – Overlijdensakte – Paspoort – Puntenlijst – Rijbewijs – Studiebewijs - Uittreksel uit het bevolkingsregister - Uittreksel uit het doopregister - Uittreksel uit het geboorteregister - Uittreksel uit het huwelijksregister - Uittreksel uit het overlijdensregister - Uittreksel uit het strafregister - Universitair diploma - Verklaring van geboorte – Volmacht – Vonnis – Werkgeversverklaring – Wetscertificaat - …


Brepoels Vertaalbureau is de absolute referentie voor beëdigde vertalingen, afgestempeld door de griffie van een Rechtbank van Eerste Aanleg (gelegaliseerde beëdigde vertalingen)
Documenten: o.a. aktes van de burgerlijke stand, diploma’s, affidavits, apostilles,…
Talen: van en naar alle gangbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch,,…

Alle vertalingen worden zo snel mogelijk maar ook met uiterst veel zorg uitgevoerd, zodanig dat de klant snel weer verder kan en er zich geen problemen voortdoen in zijn verdere procedure. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij heel wat advies geven en bovendien faire tarieven hanteren.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------


De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.